Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój każdemu dziecku. Dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo.

Sprawiamy, że dzieci w naszym przedszkolu rozwijają się w atmosferze ciepła i zrozumienia, mają poczucie własnej wartości, czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Przygotowujemy je do wyrażania emocji, przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami.

Zapewniamy dzieciom warunki do łączenia różnych form ekspresji...