W naszym przedszkolu podejmujemy działania wspierające twórczą postawę dzieci w różnych dziedzinach aktywności, rozwijając ich wiarę we własne możliwości.

Zmierzamy do rozwijania w dzieciach wrażliwości na wszelkie rodzaje sztuki, przedstawiać różne formy ekspresji, wprowadzimy je w świat wartości jakimi są: prawda, miłość, dobro i piękno.

Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną ukierunkowaną na odkrywanie zdolności i rozwijanie umiejętności intelektualnych i artystycznych dzieci, dbając o to, aby przezwyciężały...