7.30 - 8.00 - Przychodzenie dzieci, powitanie, zabawy dowolne w sali

8.00 - 8.20 - Poranna gimnastyka pobudzająca

8.20 - 8.30 - Przygotowanie sali do śniadania, mycie rąk

8.30 - 9.00 - Przygotowanie przez dzieci śniadania i spożywanie go

9.00 - 11.00 - Praca z materiałem Montessori. Każde dziecko pracuje według własnego tempa i możliwości. Wybiera zadania, do wykonania którego jest już gotowe....