Przedszkole Bambini3 oferuje program wychowania i edukacji oparty na pedagogice dr Marii Montessori realizując jednocześnie cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty.

Placówka jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych, zaświadczenie numer 356/P/12

Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest o podstawę programową MEN.

Realizujemy go poprzez pracę z montessoriańskim materiałem rozwojowym, w czasie swobodnej pracy...