Zajęcia dodatkowe gwarantowane w ramach opłaty podstawowej:

- język angielski
- gimnastyka z elementami korekty
- zajęcia muzyczno- rytmiczne
- warsztaty kulinarne
- lekcje w bibliotece miejskiej
- warsztaty plastyczne

Zapewniamy konsultację z logopedą i psychologiem. W przypadku stwierdzenia niedoborów na życzenie rodziców (dodatkowa opłata) umożliwiamy skorzystanie z zajęć logopedycznych na terenie przedszkola.