Przedszkole Bambini jest placówką ogólnodostępną.
Zapraszamy dzieci w wieku 2,5 - 5 lat, samodzielnie komunikujące swoje potrzeby, także fizjologiczne. W roku przedszkolnym 2013/2014 funkcjonować będzie jedna grupa dzieci mieszana wiekowo. Grupa liczy maksymalnie 20 dzieci.

Godziny pracy przedszkola:

Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00...