Główne założenia pedagogiki Marii Montessori

Koncepcja pedagogiczna M.Montessori obejmuje cały rozwój dziecka, poczynając od narodzenia, aż do wkroczenia w wiek dorosły. Osobowość człowieka pojmuje jako jedność. Jej pedagogika jest bezpośrednio skierowana w stronę dziecka wraz z jego potrzebami, na jego spontaniczność, aktywność, samostanowienie oraz dążenie do niezależności od dorosłych...