Godnym zainteresowania jest pytanie:

Jakie wartości mogą tkwić w systemie edukacyjnym liczącym sobie ponad sto lat?

Otóż zasady nauczania i wychowania Marii Montessori, mimo iż zostały opracowane na początku XX wieku są aktualne do dnia dzisiejszego. Swoją popularność i ponadczasowość zawdzięczają następującym założeniom:

- uwzględnianiu w procesie kształcenia właściwości rozwojowych dziecka, jego możliwości...