Godnym zainteresowania jest pytanie:

Jakie wartości mogą tkwić w systemie edukacyjnym liczącym sobie ponad sto lat?

Otóż zasady nauczania i wychowania Marii Montessori, mimo iż zostały opracowane na początku XX wieku są aktualne do dnia dzisiejszego. Swoją popularność i ponadczasowość zawdzięczają następującym założeniom:

- uwzględnianiu w procesie kształcenia właściwości rozwojowych dziecka, jego możliwości, potrzeb i zainteresowań
- indywidualizacji kształcenia
- szacunku do dziecka
- oparciu procesu kształcenia na aktywności wychowanka
- stymulowaniu całościowego rozwoju dziecka
- utworzeniu pomocy tworzących zwarty i logiczny łańcuch (począwszy od wiązania sznurowadeł, aż do wzorów trygonometrycznych)
- wypracowaniu zamiłowania do ładu i porządku i ciszy
- uniezależnieniu od nagrody

Rozumiejąc jak duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju ma uznanie podmiotowości dziecka, akceptowanie go takim jakim jest, obdarzanie go szacunkiem i miłością, pomaganie w osiągnięciu wolności, niezależności wybraliśmy w Przedszkolu Bambini metodę Marii Montessori, jako podstawę naszej pracy z dziećmi.

Jeżeli pragniecie Państwo wychować człowieka odpowiedzialnego za siebie i za świat, potrafiącego kochać i dawać miłość innym, polecamy bliższemu zapoznaniu się z zasadami pedagogiki Marii Montessori

Gdy poznana przez Państwa koncepcja edukacji będzie bliska poglądom i praktyce wychowawczej w domu, decyzja o zapisaniu dziecka do naszego Przedszkola stanie się w pełni uzasadniona.