Dane dziecka
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
PESEL dziecka:
Adres zamieszkania dziecka
Miasto:
Kod pocztowy:
Ulica:
Numer budynku:
Dane opiekuna
Imię opiekuna:
Nazwisko opiekuna:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Dodatkowe uwagi, pytania, ważne informacje:
Wysyłając zgłoszenie wyrażacie Państwo zgodę na zbieranie i przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami).