Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój każdemu dziecku. Dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo.

Sprawiamy, że dzieci w naszym przedszkolu rozwijają się w atmosferze ciepła i zrozumienia, mają poczucie własnej wartości, czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Przygotowujemy je do wyrażania emocji, przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami.

Zapewniamy dzieciom warunki do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspieranie ich działań twórczych.

Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka.

Współpracujemy z rodzicami w tworzeniu optymalnych warunków do rozwoju naszych wychowanków, uwzględniamy ich oczekiwania, wspieramy oddziaływanie wychowawcze rodziny własną wiedzą i doświadczeniem.

Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli pracujących nowatorskimi metodami

Oferujemy ciekawy program edukacyjny wspomagający i ukierunkowujący rozwój dzieci, atrakcyjne zajęcia i zabawy, dostosowane do możliwości rozwojowych i zainteresowań dzieci.

Zapewniamy warunki umożliwiające dzieciom dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Dobieramy treści nauczania tak, aby rozwijać u przedszkolaków upodobania do nauki, kultury i sztuki.

Dbamy o wyrabianie dobrych nawyków profilaktyki zdrowotnej oraz edukacji ekologicznej.

Organizujemy warunki do aktywnego wypoczynku i rozwijana sprawności fizycznej dzieci.

Współpracujemy z placówkami Montessori, placówkami kultury i społecznością lokalną.