Przedszkole powstało z marzenia o stworzeniu miejsca przyjaznego dziecku i rodzicom. To miejsce gdzie zgodnie z założeniami Marii Montessori, dzieci rozwijają się we własnym tempie, otoczone szacunkiem i uwagą dla swojej pracy.

Cały proces nauczania skoncentrowany jest na dziecku, wzbudzaniu jego motywacji i szacunku do wolności i niezależności, z zachowaniem określonych stałych reguł. Dzieci uczą się na drodze praktycznego działania, a nauczyciel im towarzyszy.

Zgodnie z maksymą Marii Montessori: "Każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą w rozwoju" wskazujemy drogę, a nie nakazujemy nią podążać.