Maria Montessori swoją pedagogikę zbudowała na gruncie poszanowania potrzeb i natury dziecka, została ona opatrzona bogatym zestawem pomocy rozwojowych. Wychowanie w jej rozumieniu oznacza wspieranie dziecka, które pragnie samodzielnie odkrywać otaczający je świat. Jednolite i spójne poglądy Marii Montessori mające charakter holistyczny, idące za tym metody i sposoby indywidualnej pracy z dzieckiem, zestawy pomocy rozwojowych, wszystko to tworzy układ współgrających ze sobą elementów. To pozwala nazwać efekt wieloletniej pracy systemem wychowania. Od nazwiska autorki nazwanym montessoriańskim...