Nasi nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne, z przygotowaniem w zakresie pedagogiki Marii Montessori, posiadają dyplomy renomowanych placówek szkolących nauczycieli. Są to osoby młode kreatywne, przyjaźnie nastawione do świata i ludzi, nie bojące się nowych wyzwań. Wiedzę i doświadczenie pogłębiają na kursach, szkoleniach i podczas hospitacji zajęć w innych placówkach.