Maria Montessori urodziła się 31 sierpnia 1870 r. we włoskim mieście Chiaravalle.

Po ukończeniu sześcioletniej szkoły podstawowej kontynuowała naukę w przyrodniczo-technicznej szkole drugiego stopnia dla chłopców. Jako pierwsza kobieta we Włoszech 10 lipca 1896r ukończyła studia medyczne. Odtąd pierwszej lekarce we Włoszech poświęcano bardzo dużo uwagi, informowały o niej wszystkie ówczesne gazety europejskie.

Przez cały okres studiów interesowała się pedagogiką i metodami wychowania...